«دوطبقه روی پیلوت» قید فجر را زد!!!

«دوطبقه روی پیلوت» قید فجر را زد ابراهیم ابراهیمیان:بدلیل نوسانات ارزی وتورم عجیب سرمایه گذاران فیلم برای جلوگیری ازضرربیش‌تربدنبال اکران هستند/فیلم جدیدم رابه فجر

ادامه